You are here: Home / Âm Nhạc / Radio Online / Radio Online: Xin trái tim đừng thổn thức

Radio Online: Xin trái tim đừng thổn thức

24hvietnam.com.vn

Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người…
Một yêu thương mà mình yêu thương nhất
Dẫu sẽ bầm đau như thân thể của một cái cây bật gốc
Làm kẻ độc hành đi trong chiều gió ngược
Nhưng vì cuộc đời nói đó là điều cần thiết
Nên dằn lòng đem nhớ gửi vào quên!

[wpaudio url=”http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/love-full/Lovefull%208%20-%20Xin%20trai%20tim%20thoi%20dung%20thon%20thuc.mp3″ text=”Radio Online Xin trái tim đừng thổn thức” dl=”0″ autoplay=”1″]

 

Scroll To Top